Certificat d’ultimes voluntats

12,00 IVA Inclòs

Categoria:

Descripció

Document imprescindible per iniciar els tràmits d’una herència

És un document de caràcter públic. Aquest document ens permet conèixer en quina data i en què notaria es van fer els possibles testaments, si hi hagués més d’un, sent de vital importància per a tràmit d’una herència, les dades relatives a l’últim testament realitzat pel causant.

El certificat d’últimes voluntats no serà emès fins que transcorrin, almenys, 15 dies des de la defunció.

NAPEJ s’encarrega de sol·licitar aquest certificat de forma telemàtica, i quan obri en el nostre poder serà remès al correu electrònic del client indicat a aquest efecte.

Scan the code