Consideracions Prèvies

L’accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals, les quals regulen l’accés i utilització que el titular de la web, NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. (D’ara endavant NAPEJ S.L.P.), posa gratuïtament a la disposició de tots els usuaris del lloc.

Ús de la Pàgina Web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesius contra NAPEJ S.L.P o tercers, o que poguessin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Responsabilitat de l’Usuari

L’ús del lloc web es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part d’aquest o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per al seu registre. Sense perjudici de l’anterior NAPEJ S.L.P es reserva el dret a denegar a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés al lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals. L’usuari s’obliga a usar la web, els seus serveis i els seus continguts de conformitat amb la legislació vigent, d’acord amb el principi de bona fe, als usos generalment acceptats i a l’ordre públic, és a dir, assumeix el compromís d’actuar de forma diligent, correcta i lícita. Així mateix, es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o cuales vulgui mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

Reserva de drets

NAPEJ S.L.P es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc web NAPEJ S.L.P es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

Exclusió de responsabilitat

NAPEJ S.L.P no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’Usuari o Visitant una eventual caiguda del servei per causes alienes a la seva voluntat, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

NAPEJ S.L.P declara expressament que no es fa responsable de:

  • Les interrupcions en el funcionament normal del lloc web derivades de causes de força major, així com causes no imputables a NAPEJ S.L.P i que provoquin que el servei web no es trobi operatiu total o parcialment.
  • L’ús no autoritzat per tercers del nom d’usuari i clau d’accés dels nostres clients registrats per falta de diligència en la seva custòdia i protecció segura per part d’aquests.
  • L’ús de dades incorrectes o falsos per part dels nostres clients registrats, incloent-se els errors que ells mateixos hagin pogut cometre a l’hora de causar alta en el registre d’usuaris i els derivats de la no actualització de les seves dades personals.

Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat de NAPEJ S.L.P o disposa, si escau, del dret d’ús i explotació d’aquests, i en tal sentit s’erigeixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibit excepte previ i exprés consentiment del titular. No obstant això, els usuaris podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts de la web per al seu exclusiu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts d’aquesta web, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials.

Responsabilitat per enllaços

NAPEJ S.L.P declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta web, excepte en aquells casos en què existeixi una autorització prèvia concedida per NAPEJ S.L.P favor del lloc.

En el cas de vincles a llocs de tercers, l’usuari passarà a estar regit per les Condicions Generals d’Ús i Política de Privadesa del nou lloc web.

NAPEJ S.L.P no pot revisar de forma permanent i continuada la legalitat dels continguts dels llocs web enllaçats, per la qual cosa en el cas que l’usuari detecti continguts il·lícits en aquests llocs web, li preguem ens ho faci saber per procedir a la retirada immediata de l’enllaç i, si escau, denunciem els continguts il·lícits.

Scan the code