Informació general i identificació del titular de la pàgina web:

www.napej.com/ és la pàgina web propietat del despatx NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P., proveït amb el NIF B67175166, amb domicili en Ronda Orient, número 6 de Sabadell (CP 08203) Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 46407, Fulla 519002, Foli 197, Secció GENERAL, Inscripció 1, Província B), i amb l’adreça de correu electrònic info@napej.com.

La pàgina web www.napej.com/ té per objecte facilitar als ciutadans i als clients del despatx, informació relativa a les activitats i als serveis que ofereix el despatx NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P, així com proporcionar informació que pugui resultar d’interès.

Condicions d’ús

Amb aquesta pàgina web, NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. pretén prestar un servei útil, per la qual cosa els suggeriments dels usuaris seran benvingudes. Però si no estan d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, hauran de deixar d’utilitzar aquesta pàgina web. L’accés a la mateixa implica l’acceptació de les mateixes sense reserves.

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la pàgina web www.napej.com/:

1.- Accés

L’accés és públic si bé hi ha determinades parts de la pàgina web l’accés de la qual està reservat als clients, mitjançant un identificador d’usuari i una contrasenya. Els usuaris no clients poden visitar les seccions públiques de la pàgina web, no havent d’intentar mai l’accés a les seccions d’accés restringit, tret que li hagi estat autoritzat mitjançant l’assignació d’un identificador d’usuari i una contrasenya.

2.- Modificacions de la pàgina web i interrupcions o errors en l’accés

www.napej.com/ es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

3.- Continguts i pàgines enllaçades

La informació continguda en aquesta pàgina web té caràcter merament informatiu; i, en cap cas, constitueix assessorament jurídic. La política del despatx és tractar que els continguts estiguin sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguin.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen aquesta pàgina web és exclusivament la d’informar als usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina web. NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

En tot cas NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P. no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware y software), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat que pogués derivar pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeeixi, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats, per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o dret del propi usuari o d’un tercer, i especialment si els enllaços consisteixen en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conformi la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

En el cas que es donés aquestes circumstàncies, es prega que es comuniqui immediatament a:

NAPEJ advocats i gestoria administrativa S.L.P.

Ronda Orient, número 6
08203 SABADELL
BARCELONA
+34 93 748 46 78 / +34 669 337 540
info@napej.com

Scan the code