Serveis jurídics

NAPEJ ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis jurídics

 • Separacions i divorcis matrimonials
 • Reclamacions de quantitat
 • Desnonaments
 • Incapacitacions
 • Successions (testaments, legítimes, etc.)
 • Propietat horitzontal
 • Execucions civils
 • Processos en matèria d’acomiadaments disciplinaris
 • Processos en matèries d’acomiadaments Objectius
 • Processos de reclamació de Salaris, indemnitzacions, accidents laborals
 • Processos de Seguretat Social (incapacitats permanents, viduïtat, orfandat, impugnació d’altes metgesses, etc).
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Processos en matèria de sancions
 • Processos en matèria de vacances
 • Processos en matèria de classificació professional
 • Processos de mobilitat geogràfica i de modificació substancial de condicions de treball
 • Processos en matèria de permisos per lactància i reducció de jornada per motius familiars
 • Constitució de tot tipus de Societats
 • Ampliacions/reduccions de capital social
 • Fusions, absorcions, escissions de Societats
 • Convocatòries de Juntes ordinàries i extraordinàries
 • Impugnació d’actes de juntes ordinàries o extraordinàries
 • Tramitació de permisos o llicències de tot tipus, davant l’òrgan administratiu corresponent
 • Impugnació de tot tipus de sancions administratives, multes de trànsit
 • Expropiacions forçoses
 • Temes d’estrangeria
 • Assistència al detingut en dependències policials i judicials
 • Alcoholèmies
 • Delictes Menors
 • Delictes de tràfic de drogues
 • Delictes contra la seguretat del tràfic
 • Delictes de lesions
 • Delictes de coaccions, amenaces
 • Delictes d’injúries, calumnies
 • Delictes contra els drets i deures familiars
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Delictes de robatori, furt, estafes, falsificacions
 • Delictes de danys
 • Delictes de Violència domèstica
 • Assistència especialitzada en la jurisdicció de Menors i Penitenciari
 • Tràmits notarials
 • Redacció de tot tipus d’escrits extrajudicials (contractes de compra venda, contractes d’arrendaments, capitulacions matrimonials, testaments)
 • Representació davant qualsevol tipus d’òrgan administratiu (inspecció de treball, Hisenda, registres mercantils, registres de la propietat)
 • Representació en Juntes de Propietaris o assemblees de societats mercantils
Scan the code